Магазини

Централен офис

Адрес: бул. "Княгиня Мария Луиза" 60, п.к. 4000, гр. Пловдив

 Телефони

стац. 032622073
стац. 032263000
факс 032639934
моб. 0878501488

Магазин № 1

Адрес: ул. "Крали Марко" 6, п.к. 4000, гр. Пловдив

 Телефони

стац. 032624997
моб. 0878501491

Магазин № 2

Адрес: ул. "Ген. Д. Николаев" 3 А, п.к. 4000, гр. Пловдив

 Телефони

стац. 032642142
моб. 0878501490

Магазин № 3

Адрес: ул. "Екзарх Йосиф" 11, п.к. 4300, гр. Карлово

 Телефони

стац. 033592109
факс 033593244
моб. 0878501478

Магазин № 4

Адрес: ул. "Ген. Заимов" 1 А, п.к. 4300, гр. Карлово

 Телефони

стац. 033596099
моб. 0878458101