Магазини

Централен офис

Адрес: бул. "Княгиня Мария Луиза" 60, п.к. 4000, гр. Пловдив

 Телефони

стац. 0326 2207 3
стац. 0322 6300 0
факс 0326 3993 4
моб. 087 850 148 8

Магазин № 1

Адрес: ул. "Крали Марко" 6, п.к. 4000, гр. Пловдив

 Телефони

стац. 0326 2499 7
моб. 087 850 149 1

Магазин № 2

Адрес: ул. "Ген. Д. Николаев" 3 А, п.к. 4000, гр. Пловдив

 Телефони

стац. 0326 4214 2
моб. 087 850 149 0

Магазин № 3

Адрес: ул. "Екзарх Йосиф" 11, п.к. 4300, гр. Карлово

 Телефони

стац. 0335 9210 9
факс 0335 9324 4
моб. 087 850 147 8

Магазин № 4

Адрес: ул. "Ген. Заимов" 1 А, п.к. 4300, гр. Карлово

 Телефони

стац. 0335 9609 9
моб. 087 845 810 1